Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

133. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for et recirkuleret fiskeopdræt i Sandet

134. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet

135. Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillag nr. 28 for erhvervsområde ved Pugdalsvej i Vildbjerg

136. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg

137. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

138. Forløbig vedtagelse af lokalplan for møbelbutik ved Navervej i Sunds

139. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for Centerområde i Vildbjerg centrum

140. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde - Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg

141. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for boligerområde ved Højgade i Hammerum

142. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Højgade i Hammerum

143. Ny planlægning for udvidelse af Bredgade 56 i Herning

144. Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

145. Ny planlægning for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

146. Ny planlægning for boligbebyggelse ved Snejbjerg Hovedgade / Nørretanderupvej

147. Ny planlægning for boligområde øst for Fuglsang sø i Herning

148. Grøn Ordning - ansøgningsrunde for Stakroge og Sandet

149. Førskønnelsespuljen

150. Orientering om og igangsætning af planlægning for klimasikring af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

151. Brug Byen! Revision af retningslinierne for anvendelse af vejarealer

152. Tilladelse til at igangsætte ekspropriation og afholde Åstedsforretning - Kollundvej i Lind

153. Bemyndigelse til at afholde Åstedsforretning og gennemføre ekspropriation . Tværgade 30 i Hammerum.

154. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

155. Igangsætning af planlægning

156.