Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

156.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl