Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

149. Førskønnelsespuljen

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Førskønnelsespuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om midler til Forskønnelsespuljen til et projekt på udearealerne ved Den Gule Bygning i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler at der gives bevilling på 67.500 kr. til anlæg af bede med beplantning, samt hække og træer ved den Gule Bygning i Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om bridrag til renovering af udearealerne ved Den Gule Bygning.

 

Foreningen Den Gule Bygning I Vildbjerg har gennem de sidste 10 år løbende renoveret Den Gule Bygning med støtte fra lokale virksomheder, samt ikke mindst utallige arbejdstimer fra lokale frivillige – pensionerende håndværkere og lærere. De er nu nået til det punkt, hvor de er i gang med at renovere den gamle skolegård og området rundt omkring bygningen, herunder ny skolegårdsbelægning samt udskiftning og separering af det helt gamle kloaksystem fra 1908.

 

Den Gule Bygning er en central skikkelse i det lokale kulturliv i Vildbjerg. I den smukke gamle skolebygning kommer og går kulturhusets brugere hele dagen og ugen igennem. Gården skal derfor løse praktiske behov omkring parkering, cykelparkering m.v., men skal også være en smuk og indbydende ramme omkring bygningen og den gamle skolegård. De har derfor, i samarbejde med have- og landskabsarkitekt Lilly Ravn, fået lavet et forslag til indretning af området. De påtænker at indrette skolegården med fast hækstruktur, trækroner i kanten, ligesom der etableres en ramme om opsætning af enkelte skulpturer. Det gamle skolegårdstræ skaber sammen med omgivende bænke forbindelse fra ”skolegård” til det grønne område med petanque-banen.

 

Foreningen har i alt henlagt 450.000 kr. til projektet, men for at realisere projektet mangler de midler til beplantning og inventar.

De ansøger om et tilskud til anlæg af bede med beplantning samt hække og træer på 67.500 kr.

 

Herning Kommune ejer jord og bygning men der ligger er driftsaftale på at Foreningen Den Gule Bygning i Vildbjerg drifter området.

 

Forvaltningen anbefaler at der gives 67.500 kr. fra Forskønnelsespuljen til projektet, da projektet er et led i at få færdiggjort udearealerne i byudviklingen i området omkring den gamle skolebygning.

Økonomi

Bevilling på 2 mio. kr. til Forskønnelsespuljen er frigivet i 2016. Der er tidligere disponeret for 1.625.000 kr. af puljen. Med det forslåede projekt er det samlede forbrug af puljen på 1.692.500 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at der gives bevilling fra Forskønnelsespuljen på 67.500 kr. til projekt ved Den Gule Bygning i Vildbjerg.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning
  • Tegning Skolegården