Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

155. Igangsætning af planlægning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Igangsætning af planlægning