Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 18. september 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

135. Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillag nr. 28 for erhvervsområde ved Pugdalsvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-22-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillag nr. 28 for erhvervsområde ved Pugdalsvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassin med servicevej i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg udarbejdes der lokalplan for området. For at lokalplanen er i oveerensstemmelse med kommuneplanen udarbejdes der tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 forløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd Pugdalsvej i Vildbjerg udlægger et område til regnvandsbassiner. For at lokalplanen er i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2017-2028 udarbejdes der kommuneplantillæg nr. 28 for områet.

 

Rammeområde 81.E2 - Erhvervsområde ved Vildbjerg Mølle og Pugdalvej giver ikke mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassin. Rammeområde 81.R2 - Rekrevativt område omkring Vildbjerg giver mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassin.

Området til regnvandsbassiner foreslåes derfor med kommuneplantillæg nr. 28 overført fra rammeområde 81.E2 til rammmeområde 81.R2.

 

 Ny afgrænsning af rammeområde 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt i det området til regnvandsbassiner overføres fra rammeområde 81.E2 til rammmeområde 81.R2

Bilag

  • Forslag kommuneplantillæg nr. 28