Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2018
Mødested: Hotel Eyde

Dagsordenpunkter

213. Ny planlægning for udvidelse af friplejehjem i Ørnhøj

214. Godkendelse af proces og foreløbigt indhold for Planstrategi 2019 og efterfølgende kommuneplanrevision

215. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver "Nabkær" i Birk

216. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for erhvervsområde nord for Dronningens Boulevard

217. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Knudsvej i Herning

218. Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning

219. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Silkeborgvej 63-65

220. Violens Kvarter 30, Herning - Opførelse af etageboliger

221. Fordeling af byfornyelsesmidler og frigivelse af anlægsudgiftsbevillinger

222. Tilbageførsel af byzone til landzone i forbindelse med etablering af jorddeponi, bakkelandskab og skov ved Sunds

223.

224. Meddelelser til/fra Byplanudvalget 17. december 2018