Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. december 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

161. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds

162. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds

163. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 29.T15.1 for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

164. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

165. Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 17. december 2012