Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 17. september 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

128. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 81 for Boliger Nørregades Parkeringsplads

129. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 11.C9.7 for Boliger Nørregades Parkeringsplads

130. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-20 vedr. Frølundvej i Hammerum

131. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 31.B13.1 - Boligområde ved Frølundvej i Hammerum

132. Herning Kommunes indsigelse til planerne for opsætning af vindmøller ved Tvis i Holstebro Kommune

133. Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse i klage vedr. recirkuleret ørredopdræt, Skovbjergvej 36, Sdr. Felding

134.