Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

43. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole

44. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

45. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

46. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for landområde til skydebaner fra Herning Jagtcentret

47. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcentret

48. Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

49. Dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 - behandling af høringssvar

50. Ny planlægning for kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning

51. Ny planlægning for erhverv på Nystedvej i Herning

52. Ny planlægning for brint-virksomhed ved Høgild

53. Parkeringsnormer i kommende kommuneplan

54. Detailhandelsanalyse for perioden 2009-2019

55. Godkendelse af placering for gavlmaleri 2020

56. Ny kunst til Banegårdspladsen

57. Præsentation af lyskunstprojekt til Herning gågade

58. Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter og status

59. Smukke Indfaldsveje

60.