Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

59. Smukke Indfaldsveje

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Smukke Indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Projekterne der er prioriteret i projekt "Smukke Indfaldsveje" er ved at være færdiggjorte.

 

Med denne sag gives en kort status for de projekter, som er gennemført, og forslag om godkendelse af nye lysprojekter i rundkørsler, samt et projekt ved Vardevej og MCH.

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt restmidler fra projekt Smukke Indfaldsveje for 874.000 kr. De forventede slutregninger på de sidste projekter lyder som følgende:

 

 

Beløb

Belysning cykelbroen over banegraven

363.000 kr.

Belysning cykelbroen ved Lind, del af regning

168.000 kr.

Beplantning ved trinbrættet ved MCH

30.000 kr.

Beplantningsprojekt ved MCH-hovedindgang

68.000 kr.

Belysning i rundkørsler

245.000 kr.

I alt

874.000 kr.  

 

Projektet på Vardevej blev på Byplanudvalgets møde den 20. februar 2017 (punkt 24) prioriteret til et projekt med beplantning og sti ved trinbrættet ved MCH. Beløbet blev reduceret til 150.000 kr. Beplantningsprojektet er nu udført og det foreslås at de resterende midler i Smukke Indfaldsveje bruges til et beplantningsprojekt ved hovedindgangen ved MCH. Beplantningsprojektet ved MCHs hovedindgang vender ud mod Vardevej hvor der i projektet ved MCH er plantet vejtræer.

 

Økonomi: 68.000 kr.

 

 

Beplantningsprojekt ved MCH og Vardevej

 

Dermed er der uforbrugte midler på projekt "Smukke Indfaldsveje" på 245.000 kr. som anbefales prioriteret til at få etableret effektbelysning på de tre sportsskulpturer i tre rundkørsler. Der er på nuværende tidspunkt ikke trukket strøm ud i rundkørslerne, denne udgift er derfor medregnet i projektet.

Rundkørsel med cykelrytteren ved Chr. Ydes vej. Her belyses cykelrytteren med 4 up-light som oplyser skulpturen på en enkel måde.

 

Økonomi: 100.000 kr.

 

Cykkelrytteren

 

Rundkørsel med ishockeyspiller ved motorvejen. Her oplyses skulpturen af 4 up-light på pullert. Pullerterne kan ikke ses da de er placret i beplantningen.

 

Økonomi: 80.000 kr.

 

Ishockeyspilleren

 

Rundkørsel ved Dr. Boulevard og Mads Eeg Damgaardsvej med "håndboldhånden". En up-light som lyser op under bolden og en up-light eller spot på pullert til at oplyse håndryggen.

 

Økonomi: 65.000 kr.

 

Håndboldhånden

 

Samlet økonomi for alle belysningsprojekter i rundkørsler er 245.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at belysningsprojekt med effektbelysning i rundkørsler til 245.000 kr. godkendes og igangsættes.

 

at beplantningsprojekt ved MCHs hovedindgang på 68.000 kr. godkendes og igangsættes. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt