Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

48. Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind. Lokalplanen foreslås ophævet, da ejer ikke ønsker at gøre brug af de muligheder, lokalplanen giver, og da lokalplanen forhindrer ejer i at udvide sit landbrug. Forslag om ophævelse af lokalplan 102 fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 102 blev endelig vedtaget i maj 1999. Formålet var at udlægge et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanområdet er beliggende syd for Vind, og omfatter del af matrikel nr. 3a Skovgård, Vind. Området har et areal på knap 5 ha og er beplantet med skov.

 

Lokalplanområdet afgrænsning og beliggenhed

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan 102 er, at ejer af landbrugsejendommen Voldsted, Toftvej 6 i Vind, har rettet henvendelse til Herning Kommune med et ønske om at udvide landbrugsejendommen. I den forbindelse kunne det konstateres, at lokalplan nr. 102 indeholder bestemmelser der gør, at området skal betragtes som et rekreativt område i form af sommerhusbebyggelse og skovområde. Lokalplanen bliver derfor begrænsende for landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af skærpede lugtgenegrænser til rekreative formål og sommerhusbebyggelse. Endvidere har ejer aldrig gjort brug af lokalplanens muligheder og ønsker det heller ikke fremadrettet.

 

Ophævelsen af lokalplan 102 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da lokalplanen er begrænsende for det nærliggende landbrug.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget foreløbigt vedtager ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Forslag til ophævelse af Lokalplan 102