Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

55. Godkendelse af placering for gavlmaleri 2020

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Godkendelse af placering for gavlmaleri 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm og Marius Reese

Sagsresume

Det er på Byplanudvalgets møde den 18. marts 2019 godkendt, at der arbejdes videre med kunstneren Rasmus Balstrøm på ejendommen Østergade 5. Det har efterfølgende vist sig, at ejeren af ejendommen Østergade 5 ikke ønsker at indgå i et samarbejde om et gavlmaleri på denne bygning. Forvaltningen foreslår derfor, i samarbejde med initiativtager til projektet, at gavlmaleriet placeres på ejendommen Skolegade 7.

 

Forvaltningen anbefales, at Byplanudvalget godkender, at der arbejdes videre med et gavlmaleri af kunstneren Rasmus Balstrøm placeret på ejendommen Skolegade 7.   

Sagsfremstilling

Gavlmaleri 2020

Det er på møde i den 18. marts 2019 godkendt at der arbejdes videre med kunstneren Rasmus Balstrøm på ejendommen Østergade 5 til gavlmaleriet 2020. Da ejeren af Østergade 5 ikke ønsker at indgå i et samarbejde om et gavlmaleri på denne bygning, skal der vælges en ny placering til gavlmaleriet, som skal stå færdig til Kulturfest Herning til juni 2020.

 

Forvaltningen samt initiativtager til projektet Steen Mikkelsen anbefaler, at gavlmaleriet placeres på ende-gavlen af ejendommen Skolegade 7. Der er lavet forhåndsaftaler med ejeren af ejendommen om placering af gavlmaleriet på denne gavl, og der er udarbejdet en skitse, som beskriver udtrykket af gavlmaleriet (se vedhæftet bilag).

 

Rasmus Balstrøm har i forbindelse med udvælgelsen af gavlmaleriet i 2019 udarbejdet flere skitser med græske motiver, og der er indgået en kontrakt om udførelse af gavlmaleriet i 2020 ud fra en af disse skitser. Skitsen med et græsk motiv skal tilpasses til den nye placering, og det foreslås at motivet er af guden Apollon.

Apollon er lysets og sangens gud i græsk mytologi. Da digtningen er styret af strenge krav til rytme og metrum, er han også mådeholdets og den lysende forstands gud. Han er musisk og festlig, men også krigerisk og hævngerrig. Motivet vil derfor passe godt ind i fortællingen om Kulturfest Herning 2020 med temaet ”En for alle” og Bymidtens kulturliv generelt. 

 

 

 

Rasmus Balstrøm

Den valgte kunstner er den anerkendte københavnske kunstner, Rasmus Balstrøm, som gennem sine mange år som street art-kunstner har forfinet og udviklet sin helt egen stil. Han er verdenskendt for sin teknik og sit mangfoldige udtryk, som kan være alt fra fantasifulde universer til diverse statements. Balstrøm føler, at det er hans ansvar at sætte spørgsmålstegn ved det, alle går og snakker om, og få folk til at grine i stedet for at pege fingre. Balstrøms kunst kan have et humoristisk og til tider rebelsk og provokerende udtryk, som skubber publikums grænser. Balstrøm var repræsenteret ved verdens største street art-museum i Amsterdam, og han har tidligere arbejdet sammen med nogle af de største legender som f.eks. OBEY og Jeff Hammilton.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der arbejdes videre med et gavlmaleri af kunstneren Rasmus Balstrøm med et græsk motiv af guden Apollon, placeret på ejendommen Skolegade 7.  
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt