Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

1. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 14.R3.1 for campingplads på Ringkøbingvej i Herning

2. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 80 boligområde ved Frølundvej i Hammerum

3. Endelig vedtagelse af lokalplan 31.B9.2 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum

4. Endelig vedtagelse af kommuneplan tillæg nr. 87 for boligområde i Skarrild

5. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild

6. Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

7. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

8. Godsbanevej 1, Herning - principbeslutning om boligbebyggelse

9. Anlægsprojekt Østergade/Tinghuspladsen - frigivelse af bevilling

10. Anlægsprojekt for renovering af gade- og cykelareal i f.m. kloakrenovering på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej - frigivelse af bevilling

11. Anlægsprojekt vedr. Lind Torv - frigivelse af bevilling

12. Omlægning af trafikken fra Jyllandsgade via Bredgade til Fredensgade samt åbning af busslusen - frigivelse af bevilling

13. Indhold af Byplanudvalgets temamøder i 2013

14.