Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

4. Endelig vedtagelse af kommuneplan tillæg nr. 87 for boligområde i Skarrild

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af kommuneplan tillæg nr. 87 for boligområde i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 18. september 2012, punkt 270, forslag til kommuneplantillæg nr. 87 for et boligområde i Skarrild.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 har været i offentlig høring fra den26. september 2012 til den 21. november 2012. Det er kommet én indsigelse  til planforslaget, som behandles under lokalplan 92.BL2.1.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring og udvidelse af rammeområde BL2. Rammeændringen giver mulighed for at der i den østlige del også kan etableres tæt-lav bebyggelse, samt at rammeområdets afgrænsning udvides mod øst, for at give plads til vejadgang for ny bebyggelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt