Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

17. Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning

18. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 105 for biogasanlæg ved Studsgaard

19. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård

20. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2018 vedrørende centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

21. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforlsag for centerområde ved Vejlevej og Lindhovedgade i Lind

22. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

23. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning

24. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

25. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

26. Endelig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område ved Engbjerg Skole

27. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- , bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

28. Endelig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

29. Ny planlægning for udvidelse af udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning

30. Ny planlægning for udvidelse af et erhvervsområde nord for Feldborg

31. Debatoplæg for solcelleprojekt ved Gindeskovgård øst for Søndre Feldborg Plantage

32. Nyt enfamiliehus - dispensation fra udnyttelsesgraden

33. Østre Søvej 22, Sunds - Opførelse af nyt sommerhus

34. Godkendelse af program for områdefornyelse i Kibæk

35. Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning 2017

36. Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning Stakroge og Sandet

37. Perspektivnotater 2021 for Byplanudvalgets område

38. Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

39. Regnskab 2019 for Byplanudvalget

40. Salg af ejendom i Hammerum

41. Kunstværk til Herning Bymidte

42. Meddelelser til/fra Byplanudvlaget 9. marts 2020