Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

41. Kunstværk til Herning Bymidte

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Kunstværk til Herning Bymidte