Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

35. Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning 2017

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-16 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

 

Sagsresume

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde. Det har dog vist sig, at enkelte projekter fra vindmølleområderne ved henholdsvis Assing og Sunds, som allerede var bevilget, efterfølgende er frafaldet af ansøgerne, hvorfor der resterede midler i puljerne, som ikke blev brugt. Herning Byråd besluttede derfor på mødet den 11. oktober 2016 at gennemføre en ny ansøgningsrunde for hele Herning Kommune med de overskydende puljemidler.

 

Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de politisk prioriterede projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energistyrelsen (tidl. Energinet.dk) har givet tilsagn om tilskud.

 

Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energistyrelsen om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

 

Anlægsregnskaberne for Grøn Ordning 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende anlægsregnskaber for Grøn Ordning 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP).

 

Grøn Ordning 2017

Puljen modtog 10 ansøgninger, hvoraf 5 blev bevilliget penge af byrådet på deres møde den 29. august 2017, pkt. 166. Der blev givet en anlægsbevilling på i alt 322.000 kr. (afrundet). Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte projekter/stednumre:

 

090092-01 Sauna i Sunds Forsamlingshus

Herning Kommune har den 9. oktober 2017 på vegne af Sunds GF ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 120.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af sauna i Sunds GF forsamlingslokaler, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090092-02 Varmepumpe i Kibæk Mølle

Herning Kommune har den 7. september 2017 på vegne af Kibæk Mølle ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 95.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumper i Kibæk Mølle, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090092-03 Muldtoilet ved bålhytte – Sunds FDF

Herning Kommune har den 7. september 2017 på vegne af FDF Sunds ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 40.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af multtoilet, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090092-04 Shelters i Kibæks Hjerte

Herning Kommune har den 31. oktober 2017 på vegne af Kibæk Lokalråd ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 25.950 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af shelters og bord-/bænkesæt i Kibæks Grønne Hjerte, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090092-05 Varmepumpe i spejderhuset – Hodsager KFUM

Herning Kommune har den 18. september 2017 på vegne af Hodsager KFUM ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 40.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumpe, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

Økonomi

Samlet oversigt over anlægsregnskaberne for Grøn Ordning 2017:

 

Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling

Forbrug

Difference

090092-01

Sauna i Sunds Forsamlingshus

U

120.000

120.000

0

 

 

I

-120.000

-120.000

0

 

 

 

 

 

 

090092-02

Varmepumpe i Kibæk Mølle

U

95.000

95.000

0

 

 

I

-95.000

-95.000

0

 

 

 

 

 

 

090092-03

Muldtoilet ved bålhytte – Sunds FDF

U

40.000

40.000

0

 

 

I

-40.000

-40.000

0

 

 

 

 

 

 

090092-04

Shelters i Kibæks Hjerte

U

27.000

25.950

1.050

 

 

I

-27.000

-25.950

-1.050

 

 

 

 

 

 

090092-05

Varmepumpe i spejderhuset – Hodsager KFUM

U

40.000

40.000

0

 

 

I

-40.000

-40.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090092

Grøn Ordning 2017

U

322.000

320.950

1.050

 

 

I

-322.000

-320.950

-1.050

 

Et enkelt projekt er blevet billigere end bevilliget, og indtægterne har været tilsvarende lavere, da Energinet.dk dækker de faktiske udgifter.

 

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt