Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 7. januar 2019
Mødested: ”Broen” A1.158

Dagsordenpunkter

1. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for energipark med vindmøller og solceller ved St. Soels, Vindingvej nord for Aululm

2. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 09.T43.1 for St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum

3. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for boligområd ved Brændgårdvej i Herning

4. Endelig vedtagelse af lokalplan 13.B19.1 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning

5. Ny planlægning for boligområde ved Sønderager i Herning

6. Ny planlægning for Bethaniagade 14-16 i Herning

7. Gavlmalerier - Godkendelse af kunstnere og placeringer

8. Meddelelser til/fra Byplanudvalget 7. januar 2019