Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

9. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024

135. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade i Herning

136. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

137. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 41.E4.1 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

138. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning

139. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 12.B7.2 for et boligområde i Engholm Søpark i Herning

140. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

141. Endelig vedtagelse af lokalplan 81.T1.1 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

142. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 - Bethaniagade karrén

143. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade.

144. Ophævelse af lokalplan 1.36 for et område til off. formål ved Fredshegn 1, Aulum

145. Principgodkendelse til udarbejdelse af ny lokalplan til Skærbæk Savværk

146. Principgodkendelse for musik- og kulturhus ved Olufgade 10

147. Principgodkendelse for udvidelse af vindmølleområde ved Stakroge og opstilling af møller.

148. Principgodkendelse af ændring af planlægningen for Svæveflyvecenter Arnborg

149. Principansøgning lokalplan og kommuneplantillæg for byggemarked og dagligvarebutik på Dæmningen

150. Anlægsprojekt på Silkeborgvej fra Sjællandsgade til Kaj Munks Vej

151. Navning af området ved den tidligere brandstationsgrund i Herning

152. Salg af Herning Park Camping

153. Herning Free WiFi

154. Redegørelse for sagsforløb, Tjørringparken 2 i Tjørring

155. Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Jyllandsgade 11, Aulum

156. Genfremlæggelse af ansøgning om nedrivning af Mindegade 4, Herning

157. Ansøgning om ændret anvendelse af Bytoften 78 i Tjørring

158. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til områdefornyelse i Sunds

159. Evaluering af Bygningsforbedringsudvalget arbejde med tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

160. Orientering, planlovsændring omhandlende "Vanskeligt stillet landdistrikt"

161. Anlægsregnskab for areal omkring Føtex P-hus

162. Anlægsregnskab for Omdannelsesprincipper for Herning Bymidte

163. Tillæg til Herning Kommuneplan for biblioteksområdet ved Brændgårdvej

164. Salg af offentligt grønt areal ved Pedersgårdvej - Tjørring gl. skole

165. Masterplan

166.