Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

166.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl