Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

136. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for kommuneplanramme 41.E4 samt 41.E7 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 41.E4.1 for en møbelbutik i Tjørring. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme E4, for så vidt angår muligheden for at etablere en møbelbutik.

Sagsfremstilling

Intentionen med kommuneplantillægget er at muliggøre en flytning af en eksisterende møbelbutik fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11.

 

Placering af møbelbutikker udenfor bymidter, bydelscentre og aflastningscentre som særligt pladskrævende varer, forudsætter at der kan særligt redegøres for behovet for at placere dem der, jf. planlovens § 5n pkt. 3 og § 11e stk. 7.

 

Der er med kommuneplantillæg nr. 15 redegjort for, at den konkrete møbelbutik er beregnet for særligt pladskrævende varer, og derfor kan placeres udenfor bymidte, bydelscenter og aflastningscenter.

 

Kommuneplantillægget er en konkretisering af en principansøgning behandlet af Byplanudvalget den 16. september 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 15