Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

151. Navning af området ved den tidligere brandstationsgrund i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P00-28-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Navning af området ved den tidligere brandstationsgrund i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Efter udbud og salg af den tidligere brandstationsgrund i Herning har den nye ejer fremsendt et ønske om navngivning af området.

Sagsfremstilling

Den gamle brandstationsgrund skal bebygges med en blanding af erhvervslokaler og boliger. Det samlede projektområde omfatter også den grund, hvor der tidligere har ligget et hus, som i folkemunde er kendt som "Nis Petersens Hus".

Området i den østlige del er i forbindelse med lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade, blevet benævnt Nis Petersens Lund. Her skal laves et lille offentligt torv og grønt område. Ligeledes er der i lokalplanen beskrevet, at byggeriet ikke må ibrugtages før der er opsat en mindeplade, på facade mod Nygade, for forfatteren Nis Petersen.

 

På nuværende tidspunkt har erhvervslokalerne langs Nygade postadressen Nygade 21, hovedindgangen er fra Nygade.

 

Boligerne, som har adgang fra gården, har fået postadressen Skolegade 20-26, da der er indkørsel fra Skolegade. Det er denne adresse, ejeren ønsker ændret.

 

Ejeren ønsker at opkalde byggeriet "Nis Petersens Gård". Det er muligt at opkalde et byggeri som man i princippet ønsker, så længe det ikke er en postadresse.

 

Ejeren ønsker at opsætte et skilt på byggeriets nordside med historien om brandstationen. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan bygherre gøre, da det er på privat grund.

 

Ejeren ønsker at byggeriet, som i dag har adressen Skolegade 20-26, får postadressen "Sandalmagernes Gade", opkaldt efter en af Nis Petersens bøger.

 

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at "Sandelmagernes Gade" som navn er en meget lang postadresse.

 

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at betegnelsen "gade" normalt opfattes som en færdselsåre, der ligger i en by og derfor i almindelighed begrænses enten til den ene eller til begge sider af bebyggelse. En gades formål er først og fremmest at sikre færdselsadgangen til de ejendomme langs gaden.

 

"Sadelmagerens Gade" er titlen på forfatteren Nis Petersens hovedværk. Nis Petersen boede i en periode i huset Nygade 14, som nu er nedrevet. Titlen på bogen refererer til en gade i Det Gamle Rom, hvor handlingen i bogen foregår. Sadelmagerens Gade er derfor ikke en direkte reference til en lokalitet, person eller begivenhed i Herning, men blot en litterær henvisning.

Det er oplagt at give stedet et navn som refererer til Nis Petersen, og derfor forekommer det som en god idé at opkalde bebyggelsen "Nis Petersens Gård". Det navn kan også benyttes som postadresse, jf. samme måde som "Landts Gård", fordi gården er et lukket område omkranset af bebyggelse.

 

Der er deklareret en stiforbindelse gennem området fra Nygade/Nis Petersens Lund til Skolegade. Den forbindelse kan, som en reference til bogen,  evt. kaldes "Sadelmagerens Gade" (dog ikke som postadresse) .

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til navnet på postadressen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Bebyggelsen med nuværende adresse til Skolegade navngives med postadressen: ”Nis Petersens Gård”.
Stiforløbet igennem bebyggelsen kaldes ”Sandalmagerens Gade”, ikke som postadresse, men skiltet.

Bilag

  • Brev ansøger
  • Oversigtskort navngivning