Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

147. Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 for Lillelund Eng i Herning

148. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 12.OF1.2 for et offentligt område med klimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning

149. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Svæveflyvecenter Arnborg

150. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg

151. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2B for et centerområde på Vestergade 41 og 43 i Herning

152. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

153. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

154. Principgodkendelse - ansøgning om mulighed for Bed & Breakfast på Gunderupvej 5

155. Ansøgning om tilladelse til opførelse af boliger på hjørnet af Silkeborgvej og Haakonsgade

156. Anvendelse af grund i Aulum

157. Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 1. september 2014