Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: BYP studietur - 31. august 2014

Dagsordenpunkter

156. Anvendelse af grund i Aulum

Sagsnr.: 02.00.00-P19-143-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Anvendelse af grund i Aulum