Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 - Tillægsdagsdagsorden

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Valg af vejnavn til boligområde ved Trøstrupgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 18. april 2017, pkt. 55, valgt vejnavnet Trøstrupsparken til det nye boligområde syd for Herning Museum. Efterfølgende er det kommet frem at der er en ejerforening i området der kalder sig "Trøstrupsparken". Byherre ønsker derfor, at Byplaudvalget tager fornyet stilling til navngivningen af vejen. 

Sagsfremstilling

 

Luftfoto med områdeafgrænsning

 

Bygherre ønskede i forbindelse med den tidligere vejnavngivning følgende muligheder "Museumsparken", alternativt "Museumshaven". Hvilket kan give god mening, idet området er beliggende inden for det, der tidligere var en del af Herning Museum.. Dog har området ikke vejadgang fra Museumsgade, men fra Trøstrupsgade.

 

Området har gennem tiden været benævnt "Museumsmarken", som også kan være et bud på et nyt vejnavn, der sikrer at området bevarer sit historiske karaktertræk, og er en mere korrekt navngivning af det aktuelle område i et historisk perspektiv.

 

Vejadgangen til området er via Trøstrupsgade. Trøstrupsgade er opkaldt efter den tidligere museumsforstander Jens Andersen Trøstrup. Hvorfor en benævelse af vejen med "Trøstrup..." vil være en korrekt navngivning. Bygherre forslår selv Trøstrupvænget, alternativt kunne det være Trøstrup Vænge, Trøstrupvang. Vænge betyder 'indhegnet jordstykke', som er en afledning af vang, hvilket jo indtil fornyelig var en korrekt angivelse af området, da det var helt indhegnet og kun tilgængelig via Museumsgade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget træffer beslutning om vejnavnet

Beslutning

Byplanudvalget godkender Trøstrup Vænge.