Byplanudvalget

Hvem sidder i Byplanudvalget, og hvad laver de?

Se dagsordner og referater.
Få en mail, når der er ny dagsorden eller referat.

Tjek mødekalenderen.

Udvalgets medlemmer

 • Formand
  Ulrik Hyldgaard (V)
 • Næstformand
  Jørn Vedel Eriksen (UP)
 • Dann Karlsen (V)
 • Torben Clausen (V)
 • Anders Madsen (V)
 • Lone Børlum (A)
 • Johs. Poulsen (B)

Udvalgets opgaver

 • Planlovgivningen, bygge- og boliglovgivningen samt byfornyelseslovgivningen, 
 • Rekreative områder og anlæg, herunder parker, legepladser, kolonihaver, campingpladser o.l., 
 • Støttet boligbyggeri og byfornyelse, 
 • Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, 
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, 
 • Udlejning af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Kontaktinfo

Maja Søndergaard Eg
Chefsekretær
Tlf.: 96288514
Mobil: 20741589
Send e-mail til bekmse@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.