Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

115. Fordelingsmodel for lederlønsressourcer på folkeskoleområdet

116. Inklusionsstrategi for Henring Kommune 2015-2020

117. Tilslutning til Brugerportalinitiativet

118. Ansøgning om bygningsmæssige forandringer ved Lundgårdskolens SFO

119. Godkendelse af Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

120. Frigivelse af anlægsbevilling til Kaldalen

121. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

122. Frigivelse af anlægsbevilling til tag og fag på skolerne

123. Frigivelse af anlægsbevilling til Sdr. Felding skole

124. Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Hammerum/Gjellerup

125. Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Krisecenter

126. Anlægsregnskab vedr. tagrenovering på Kibæk skole

127. Orientering om normering i den private institution Herning Valgmenigheds Skovbørnehave

128. Orientering om CBL's anbefalinger omkring præmature børn

129. Orientering om projekt A.P. Møller "Vi lærer" Fleksibel praksisnær kompetenceudvikling

130. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

131. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer