Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

124. Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Hammerum/Gjellerup

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af nye boldbaner samt rådgivning og projektering ved den Nye skole i Hammerum/Gjellerup

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Forarbejder ifm den nye skole er startet op i 2015 og selve byggeriet vil påbegyndes i 2017.

 

Der er afsat 9,819 mill. kr. i 2016 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059, Ny skole i Hammerum/Gjellerup.

  

Den samlede anlægssum vedr. Ny skole i Hammerum/Gjellerup udgør 200,161 mill. kr. i perioden 2016-2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9,819 mill. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 til rådgivning, projektering mv. i forbindelse med Ny skole i Hammerum/Gjellerup

at beløbet på 9,819 mill. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Ny skole i Hammerum/Gjellerup.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.