Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

125. Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Krisecenter

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Tove Mortensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup,

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 6,087 mio. kr. (2016-prisniveau) til etablering af nye lokaler til Herning Krisecenter. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten i 2016 på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet.

Sagsfremstilling

Den 28. september 2015 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Herning Krisecenter flytter til Valdemarsvej 20.

 

Ifølge tidsplanen vil projektering af ombygningen starte op i december 2015, og selve ombygningen vil starte op august 2016.

Økonomi

Der er i alt afsat 6,087 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 542098 Herning Krisecenter. Der anmodes om frigivelse af 500.000 kr. heraf til rådgivning, projektering mv.

 

Der er afsat driftsmidler til driften af Herning Krisecenter på Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 542098 til rådgivning, projektering mv. iforbindelse med etablering af nyt krisecenter på Valdemarsvej 20

at beløbet på kr. 500.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 16, Børn og Familie, sted nr. 542098, Herning Krisecenter.

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.