Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

101. Programoplæg daginstitutionen Solstrålen, Lundgaardskolen og SFO

102. Budgetlægning Dagplejen 2018

103. Programoplæg Skalmejeområdet, Sunds

104. Orientering om aftale om stærke dagtilbud

105. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

106. UngMod 24-7's fremtid

107. Orientering om halvårsregnskab 2017

108. Orientering om læringskodeks for dagtilbud og skoler

109. Orientering om Tandplejens borgerportal

110. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

111. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer