Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

108. Orientering om læringskodeks for dagtilbud og skoler

Sagsnr.: 17.00.00-G01-37-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om læringskodeks for dagtilbud og skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Læring er kerneopgaven for alle, der arbejder med skole og dagtilbud i Herning Kommune, og alle kerneydelser har fokus på, at kommunens børn og unge skal lære så meget, som muligt. Derfor er der udarbejdet et læringskodeks, som fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Læringskodekset har til formål at udvikle og styrke samarbejdet om kerneopgaven i Herning Kommunes dagtilbud og skoler, således der skabes helhed i dagtilbuddenes og skolernes praksis og samarbejde med Center for Børn og Læring. Læringskodekset skal medvirke til et mind set og fælles sprog, der fungerer som en kvalificering af god praksis, således at udøvelse af den professionelle praksis står så tydelig som muligt. Herunder med særligt blik for:

  • Fokus på kerneopgaven
  • Rollen som professionel pædagog og lærer
  • At skabe et sikkert handlegrundlag for praksis
  • Et sammenhængende læringssyn

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om læringskodeks for dagtilbud og skoler tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Bilag

  • Læringskodeks-red 7.8.17