Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

110. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • Status på 4 Midtbyprojekter - Sven Nørgaard orienterer
  • I forbindelse med læsecenterprojektet, jf. punkt 54 på Børne- og Familieudvalgsmødet den 26. april 2017, er det Snejbjerg Skole og ikke Aulum-Hodsager Skole, der deltager
  • Notat vedrørende udviklingen på specialklasse- og specialskoleområdet vedlagt
  • Orientering om arbejdet med Fælles Børnesyn
  • Børne- og Familieudvalgsmøderne den 15. november og den 20. december foreslås aflyst og erstattet af ét ordinært udvalgsmøde onsdag den 29. november.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Der afholdes møde i Børne- og Familieudvalget den 29. november og erstatter møderne den 15. november og den 20. december. 

Bilag

  • Notat vedrørende inklusion i folkeskolen 17082017