Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

132. Budgetopfølgning pr. 31/8

133. Beslutning om tilskud til pasning i eget hjem

134. Godkendelse vedr. tilbud om tandklinik efter Sønderagerskolens lukning

135. Orientering om revideret Børnetalsprognose samt Elev- og klassetalsprognose

136. Beslutning om nye skoledistrikter i Tjørring og Gullestrup

137. Frigivelse af anlægsbevilling til indvendig renovering af Brændgårdskolen

138. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

139. Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet

140. Orientering om resultater af "corona-evaluering"

141. Orientering om den styrkede ordblindeindsats

142. Orientering om Kildebakken søger om anlægsmidler

143. Orientering om Sunds-Ilskov skole søger om renovering af lokaler og udeområder

144. Orientering om Gullestrup Børnecenters ønsker til 2. etape

145. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

146. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer