Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

133. Beslutning om tilskud til pasning i eget hjem

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Beslutning om tilskud til pasning i eget hjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Med vedtagelsen af budget 2021 er det beslutte at udvide og permanentgøre tilskud til pasning af børn i eget hjem. På baggrund heraf fremlægges forslag til taksten for 2021. Taksten indgår som en del af det takstblad, som bliver godkendt i Byrådet den 10. november.

Sagsfremstilling

I 2020 blev der som et forsøg indført økonomisk tilskud til pasning af børn i eget hjem. Der blev afsat 500.000 kroner årligt i en 3 årig forsøgsperiode i årene 2020, 2021 og 2022. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat yderligere 250.000 kr. årligt i forsøgsperioden. Desuden er der afsat 750.000 kr. til at kunne fortsætte ordningen efter forsøgsperioden. Der skal fortsat skal ske evaluering efter tre år. Den samlede pulje til ordningen udgør hermed 750.000 kr. årligt i 2021 og i de følgende år. Tilskudstaksten for 2021 skal indgå som en del af det godkendte takstblad. Godkendelsen sker i byrådet den 10. november.


Da ordningen for nuværende kun har eksisteret siden januar 2020, er der begrænset historik at læne sig op ad. I den periode har hele samfundet været præget af Corona-nedlukning, hvilket måske også har påvirket efterspørgslen efter tilbuddet.


Fra 1. januar 2020 blev det besluttet, at tilskuddet pr. barn skulle være 2.500 kr. og en maksimal periode på 6 måneder, svarende til et maksimalt tilskud på 15.000 kr. pr. barn. Fastsættelsen af tilskuddet på 2.500 kr. blev beregnet ud fra en forventning om et samlet antal børn på 33 (Børne- og Familieudvalgsmødet den 23. oktober 2019, punkt 112).


På grund af stor søgning mod tilbuddet i begyndelsen af 2020 blev det med virkning fra den1. maj 2020 besluttet, at tilskudstaksten blev ændret til 2.000 kr. i 5 måneder (Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. marts 2020, punkt 35).


Taksten blev rettet til 2.500 kr. pr. barn pr. måned i 6 måneder, da udviklingen i løbet af foråret pegede på et fald i det samlede antal børn til 24 i forhold til den oprindelige forudsætning på 33 (Børne- og Familieudvalgsmødet den 1. juli 2020, punkt 92).


Forslag til takst 2021:

Den samlede pulje til fordeling i 2021 udgør 750.000 kr., hvilket muliggør at hæve taksten. Det forudsættes derfor, at der vil være en stigning fra 24 børn til 36 børn. Forudsætningen hviler på en forventning om, at en øget takst pr. barn vil betyde en større søgning til tilbuddet. Den maksimale tilskudsperiode udgør fortsat 6 måneder. Hvis taksten bliver 3.500 kr. pr. måned, ser beregningen således ud:


Samlet antal børn pr. år: 36 børn i 6 måneder. Takst på 3.500 kr. = 756.000 kr./år.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

atBørne- og Familieudvalget godkender, at tilskuddet og udbetalingsperioden vedrørende pasning i eget hjem i 2021 udgør 3.500 kr. pr. barn i op til 6 måneder.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.