Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

104. Mål budget 2014-2017

105. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013

106. Børnehuset Himmelblå - ny daginstitution i Vildbjerg som erstatningsbyggeri.

107. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af flere børnehavepladser ved Kildebakken, Afd. Børnehaven

108. Evaluering af Skolekabalen

109. Godkendelse af sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

110. Høringsudkast til Region Midtjyllands Social Strategi

111. Orientering om ansøgning af midler til øget kronikerindsats

112. Orientering: Sverigesprogrammet

113. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer