Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

133. Kontraktstyring 2013, Center for Børn og Forebyggelse

134. Budget 2013 for AOF og FOF vedrørende specialundervisning for voksne

135. Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for Minihøjskolen

136. Orientering om: Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

137. Budgetopfølgning 2012, SO 10 dagtilbud

138. Budgetudfordringer 2013 - 2016

139. Oprettelse af eftermiddagsklub i forbindelse med juniorklubben i Vildbjerg SFO

140. Gæstedagplejetilknytning - daginstitutioner

141. Ansøgning fra Barnets Hus, Hammerum om skolebuskørsel til afd. Fritidsgården

142. Kernehuset-Engblommen søger om muligheden for fortsat anvendelse af lokalerne i Hedens Børnecenter

143. kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

144. Evaluering af ny svømmeundervisning i folkeskolen

145. Ny Skole i Herning øst

146. Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole

147. Frigivelse af anlægsbevilling til Holtbjergskolen, renovering af trapibad

148. Anlægsregnskab vedr. mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet i 2012

149. Anlægsregnskab vedr. Qualsholm

150. Anlægsregnskab vedr. Fritidsgården, udvidelse og ombygning

151. Frigivelse af anlægsbevilling til Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter - tilbygning

152. Anlægsregnskab vedr. Aulum Byskole, sløjdlokale

153. Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010

154. Orientering: Styrkelse af den faglige ledelse på dagtilbudsområdet

155. Orientering: Status for ansøgning om ny daginstitution i Kibæk

156. Orientering: Kapacitetsstyring i dagplejen

157. Orientering: Beskrivelse af fælles skole og dagtilbud i Hammerum Gjellerup

158. Orientering: Status for it og medieplan skole og dagtilbud

159. Orientering: Styrket brug af EGU i Herning Kommune - samarbejdsaftale med Produktionsskolen

160. Orientering: Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

161. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer