Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

158. Orientering: Status for it og medieplan skole og dagtilbud

Sagsnr.: 00.00.00-P19-993-11 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Orientering: Status for it og medieplan skole og dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne og familieudvalget godkendte i juni 2011 IT og mediestrategi for Skole og dagtilbud for 2011-2014
I april 2012 blev BFU præsenteret for status for denne indsats.

Denne orientering er status på it og mediestrategien december 2012

Sagsfremstilling

IT og mediestrategien har to centrale pejlemærker i den videre udvikling:
 
- at alle elever skal have en PC–enhed til rådighed i forbindelse med skolegang
- at opstartstiden på PC enhederne bliver væsentligt forbedre
 
Disse pejlemærker har siden april haft et særligt fokus, hvilket har resulteret i følgende plan:

- der tilføres ca. 4000 flere enheder (pc´er og tablets) til skolerne inden medio 2014
- opstartstiden på enhederne reduceres væsentligt.
- infrastrukturen udbygges og opgraderes
 
Planen er muliggjort ved at nuværende PCér opgraderes til windows 8, isættelse af SSDharddiske, udskiftning af batterier på eksisterende maskiner. (forlænger "levetiden" på nuværende maskiner)

Der indkøbes nye PCér og tablets (reducerer indkøbspris i forhold til tidligere indkøb).

Økonomi

Inden for de eksisterende økonomiske rammer

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.