Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

134. Budget 2013 for AOF og FOF vedrørende specialundervisning for voksne

Sagsnr.: 00.00.00-P19-484-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Budget 2013 for AOF og FOF vedrørende specialundervisning for voksne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Nyholm

Sagsresume

AOF og FOF fremsender timebudget for 2013 vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne.

 

Niveauet for budgetterne i 2013 er uændret i forhold til niveauet for 2012, idet bestiller i Social, Sundhed og Beskæftigelse har meldt en ramme ud på i alt ca. 500.000 kr. For AOF´s vedkommende betyder det således et budget på ca. 100.000 kr. og for FOF 400.000 kr.

 

De respektive timebudgetter foreslås godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har driftsoverenskomst med FOF og AOF om specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

 

AOF Center Herning og FOF Center Herning har indsendt budget i forhold til udmeldt ramme.

 

Timebudgettet for FOF og AOF er tilpasset det niveau, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte for budget 2012.

 

AOF og FOF har derfor indsendt budgetforslag for 2013 i overensstemmelse hermed.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det fremsendte timebudget for 2013 for henholdsvis AOF og FOF vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne godkendes

 

at sagen oversendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Budget 2013 - AOF
  • Budget 2013 - FOF