Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

142. Kernehuset-Engblommen søger om muligheden for fortsat anvendelse af lokalerne i Hedens Børnecenter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-231-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kernehuset-Engblommen søger om muligheden for fortsat anvendelse af lokalerne i Hedens Børnecenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Kernehuset-Engblommen har fremsendt fornyet ansøgning om fortsat brug af lokalerne i Hedens Børnecenter, Haunstrup indtil lokalerne sælges.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte den 16. november 2011, at Kernehuset-Engblommen kunne anvende lokalerne i Hedens Børnecenter for 20 børn i perioden 1. august 2012 til 31. december 2012 mod betaling af de årlige udgifter til el, vand og varme - beløbende sig til ca. 20-25.000 kr.
 
Kernehuset-Engblommen har søgt om fortsat mulighed for at anvende lokalerne i den lukkede daginstitution Hedens Børnecenter som et frirum med projekter med udeliv og naturen for en børnegruppe på 20 børn ad gangen. Anvendelsen af lokaler ønskes i perioden frem til et salg af lokalerne.
 
Institutionen har pr. januar 2013 følgende børn indskrevet fra Engbjerg Skole i deres fritidshjem.  

 
0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
I alt
Antal børn
33
52
27
29
34
175

 

Herudover har de 75 børnehavebørn indskrevet i deres børnehave i afd. Engblommen. Dette giver i alt 250 børn i afd. Engblommen.  

 

Der er dagligt børn ude af institutionen med bussen Rumlepot, ligesom 20 børn på skift er i Haunstrup i Hedens Børnecenters lokaler. Dette for at skabe rum til de børn, der er tilbage i Engblommens lokaler.
 
Bestyrelsen angiver i ansøgningen, at det ikke er muligt at anvende Kernehusets bygninger på samme måde som Hedens Børnecenter. Bygningsmæssigt er der ikke ledige lokaler, og det vil få store pædagogiske konsekvenser, hvis der hver dag kommer 15-25 børn og "invaderer" Kernehuset. Ligesom der ikke vil være den fornødne toiletkapacitet, inventar mv., kvadratmeter til så mange ekstra børn.

 

Center for Børn og Læring anbefaler, at Kernehuset-Engblommen fortsat får mulighed for at leje lokalerne i Hedens Børnecenter mod, at de afholder den årlige udgift til el, vand og varme, indtil lokalerne bliver solgt.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Kernehuset-Engblommen fortsat kan gøre brug af lokalerne i Hedens Børnecenter mod fortsat betaling af udgifterne til el, vand og varme på ca. 20-25.000 kr./år.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.