Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

145. Ny Skole i Herning øst

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Ny Skole i Herning øst

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

I forslag til kommuneplan er fremlagt 4 placeringsmuligheder for en ny skole i øst.

 

Drøftelser om forslaget indgik i høringsmøde i Hammerum Hallen den 14. november 2012. Den samlede kommuneplan forventes behandlet i Byrådet feb. - marts 2013.

 

Placering af ny skole i øst forventes endvidere at indgå i Byrådets budgetkonference i april 2013, hvor den samlede skolestruktur i kommunen er programsat.

Sagsfremstilling

Der henvises til forslag til Kommuneplan på herning.dk

 

Kommuneplaner og udkast hertil findes under: Om kommunen og videre under overskriften planer

 

Se eventuelt resumèhæftet til højre side 19 og 38.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget principdrøfter placeringsmuligheder med henblik på at indkredse og reducere antallet af placeringsmuligheder.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler at placeringsmuligheder reduceres til at omfatte:

 

Ved Hallen (Vest for Hammerum Hallen)

Gjellerups nuværende grund incl. boldbanerne.