Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

155. Orientering: Status for ansøgning om ny daginstitution i Kibæk

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Status for ansøgning om ny daginstitution i Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Til Børne- og Familieudvalgets orientering fremsendes status for ansøgning om ny daginstitution i Kibæk som erstatningsbyggeri.

Sagsfremstilling

Interimbestyrelsen for den fusionerede daginstitution Klatretræet bestående af Bulderby og Trætoppen har søgt om etablering af en ny daginstitution til erstatning af de bygninger, institutionerne hidtil har hørt hjemme i, hhv. pavillonløsning fra 1992 og en ældre bygning, der har fungeret som daginstitution siden 1966.

Der er i ansøgningen udtrykt ønske om placering af en ny daginstitution ved Kibæk skole og Kibæk Krydsfelt.

 

Senere har Center for Børn og Læring ligeledes modtaget en tilkendegivelse fra alle institutioner i Kibæk på placering af en ny daginstitution i Kibæk tæt på Kibæk Skole og Kibæk Krydsfelt.

 

Der har været afholdt et indledende møde med ledelsen af daginstitutionen Klatretræet og repræsentanter fra Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring.

Mødet havde til hensigt at opstarte en proces, hvor institutionen nærmere skal definere og beskrive deres ønsker til en ny institution, herunder placering.

 

Institutionen er i gang med at lave dette beskrivelsesarbejde, som senere skal danne grundlag for udarbejdelse af et programoplæg til ny daginstitution.

 

På mødet blev fremført ønsket om byggeri ved skolen, og Kommunale Ejendomme gav tilsagn om at undersøge mulighederne nærmere i forhold til, hvilke placeringsmuligheder, der kan være for en ny daginstitution tæt på skolen som ønsket.

 

Planafdelingen har vurderet nærmere på, hvilke placeringsmuligheder, der kunne være for en ny daginstitution, og det vil kræve, at skolen vil afgive nogle boldbaner til fordel for en daginstitution.

 

Der vil ikke for nuværende blive taget yderligere initiativer i forhold til en kommende placering, før det er afklaret, hvorvidt Børne- og Familieudvalget anbefaler, at der skal arbejdes videre med bygning af en ny daginstitution i Kibæk som erstatningsbyggeri.

 

Denne sag fremsendes særskilt til udvalgets stillingtagen, når der er udarbejdet et programoplæg.

 

Center for Børn og Læring fremsender status for sagen til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om status for sagen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.