Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

157. Orientering: Beskrivelse af fælles skole og dagtilbud i Hammerum Gjellerup

Sagsnr.: 28.03.00-G01-9-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Beskrivelse af fælles skole og dagtilbud i Hammerum Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Orientering til Børne- og Familieudvalget om beskrivelse

af fælles skole og dagtilbud i Hammerum-Gjellerup.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planerne om en ny skole i Hammerum/Gjellerup har bestyrelsen for Barnets Hus, der er en selvejende, aldersintegreret daginstitution i Hammerum udarbejdet en beskrivelse af fælles skole og dagtilbud i Hammerum-Gjellerup.

 

I beskrivelsen er der beskrevet fordele og ulemper ud fra følgende perspektiver:

  • børneperspektivet

  • det pædagogiske perspektiv

  • det driftsmæssige perspektiv

  • lokalsamfundets perspektiv

  • det økonomiske perspektiv

 

Beskrivelsen af et udvidet samarbejde mellem skole og daginstitution i forbindelse med kommende skolebyggeri i området fremsendes til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget oversender den udarbejdede beskrivelse af fælles skole og dagtilbud i Hammerum-Gjellerup til BEK, således den indgår i materialet vedrørende den samlede kommuneplanshøring for området .
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

  • Beskrivelse af fælles skole og dagtilbud