Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

140. Gæstedagplejetilknytning - daginstitutioner

Sagsnr.: 27.00.00-G01-73-03 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Gæstedagplejetilknytning - daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er efter Børne- og Familieudvalgets møde den 21. november 2012 foretaget høring hos Dagplejens MED-udvalg. Høringssvar er vedlagt

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møde den 21. november 2012, punkt 124, gæstedagplejetilknytning til udvalgte daginstitutioner i Herning Kommune.

 

På mødet den 21. november blev det godkendt

at gæstedagplejen tilknyttes til daginstitutionerne

at retningslinjerne for gæstedagplejetilknytning til daginstitutionerne blev godkendt

 

Sagen har efterfølgende været sendt til høring i Dagplejens MED-udvalg og høringssvaret er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen påny efter der er indkommet høringssvar fra Dagplejens MED-udvalg.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Sagen drøftet.

 

Henvendelsen giver ikke anledning til, at beslutningen på Børne- og Familiudvalgsmødet  21. november ændres.

Bilag

  • Høringssvar fra Dagplejens MED