Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

137. Budgetopfølgning 2012, SO 10 dagtilbud

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning 2012, SO 10 dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Lone Pedersen

Sagsresume

Den 1. august blev ny struktur på dagtilbud implementeret. Skæringsdatoen har betydet, at det har været meget vanskeligt for såvel institutioner som forvaltningen, at lave en kvalificeret budgetopfølgning i løbet af året. 1. august var ligeledes skæringsdato for ny tildelingsmodel for hele området.

 

Der er nu aflagt regnskab for de 45 institutioner der er lukket ned pr. 31. juli for at fusionere til større enheder samt for de 8 institutioner der er lukket. Det er nu muligt at lave en samlet opfølgning for hele SO 10, dagtilbud.

 

Gennemgangen af budgettet og forventet forbrug angiver et forventet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på selvforvaltningsområdet, 4,8 mio. kr. på centrale konti samt 1,8 mio. kr. på projekter og takstfinansierede puljer

Sagsfremstilling

Uddybende sagsfremstilling vedlagt som bilag.

 

Notatet indeholder opgørelser af:

 

  • Samlet resultat på SO 10, dagtilbud

  • Besparelse Strukturanalysen 2012

  • Forventet resultat selvforvaltningsaftaler, herunder Dagplejen

  • Opgørelse af underskud lukkede institutioner

  • Over/underskud fusionerede institutioner

  • Behandling af forbrugsafgifter 2012

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at principper og beløb til fordeling udover 5 % underskud godkendes
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Budgetopfølgning taget til efterretning.

Punktet vedrørende principper og fordeling udover 5 % underskud udsættes til Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2013.

Bilag

  • Budgetopfølgning strukturanalyse SO 10