Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

139. Oprettelse af eftermiddagsklub i forbindelse med juniorklubben i Vildbjerg SFO

Sagsnr.: 28.03.12-G01-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Oprettelse af eftermiddagsklub i forbindelse med juniorklubben i Vildbjerg SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Vildjerg skoles SFO søger om at oprette en eftermiddagsklub for 5 - 7 børn i 5. - 6. klasse.

Sagsfremstilling

Vildbjeg skole oplever, at der er en gruppe 5. og 6. klasses elever, der søger skolen og primært SFO 2 delen om eftermiddagen og gerne vil deltage i aktiviteterne her. Da det er muligt at går i SFO til og med 4. klasse bliver børnene afvist og i perioder sendt helt væk fra skolens områder efter endt skolegang.

 

Skolen og SFO har et ønske om, at imødekomme disse børns behov for en aktivitet/værested om eftermiddagen ved at oprette en eftermiddagsklub i forbindelse med den nuværende juniorklub under Vildbjerg skoles SFO. De ønsker klubben åbnet i tidsrummet 13.30 til 16.00 hver dag.

 

Deres mål med eftermiddagsklubben er at kunne introducerer børnene for gode og fornuftige aktiviteter. At de får vendt tendensen til at drive rundt og på sigt komme i et aktivt ungdomsliv. Dette vil ikke være muligt for dem i aftenklubben, da de ser, at det er om eftermiddagen at børnene har et behov.

 

Juniorklubben under Vildbjerg SFO er gået ned fra 2 ugentlige åbningsaftner til 1 ugentlig åbningsaften. Og de ønsker at benytte noget af den sparede udgift til eftermiddagsklubben.

 

Der peges i ansøgningen på en bestemt gruppe på 5 - 7 børn, som skulle benytte sig af dette tilbud.

 

I henhold til dagtilbudsloven sker oprettelse af klubber som et tilbud til alle børn.

 

I Herning Kommune har der ikke siden 2009 været eftermiddagstilbud til børn efter 4. klasse.

 

De oprettede juniorklubber i Herning Kommune er aftenklubber og der er her adgang for alle børn, hvis de opfylder aldersbetingelserne.

Økonomi

Vildbjerg skoles ansøgning indeholder følgende økonomiske betragtning.

Personalemæssigt kan en kombination med SFO2 give stor fleksibilitet. Derfor ser de følgende budget.

 

Det anslåede budget er optimalt:

Løn: 2 timer pr. dag x 250 kr. = 500 kr. pr. dag x 5 dage x 44 uger: 110.000 kr.

Materialer: Anslået til ca. pr. år:  12.000 kr.

 

Til sammenligning er der i dag følgende administrationsgrundlag til fritidshjems 2 børn/SFO 2 børn, omregnet for 7 børn 10 timer ugentligt i 52 uger: 30.940 kr.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meldes afslag på oprettelse af en eftermiddagsjuniorklub, med følgende begrundelse i:
  • at der i Herning Kommune kun tilbydes eftermiddagstilbud til og med 4. klasse

  • at juniorklubtilbud i Herning Kommune er åben for alle, der opfylder aldersbetingelserne og ikke kan begrænses til en bestemt gruppe børn.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilling godkendt.