Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

153. Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010

Sagsnr.: 82.07.00-P00-3-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 27. februar 2007, 24. april 2007, 19. juni 2007, 11. marts 2008, 7. oktober 2008 og 6. oktober 2009 vedr. anlægssag Pulje til projekter, sted nr. 301085-01, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Puljen til projekter har karakter af en løbende anlægspulje, som afstemmes hvert 4. år i form af et anlægsregnskab.  

Af gennemførte projekter i perioden 2007-2010 kan nævnes konsulentbistand i forbindelse med skimmelsvampeundersøgelser, affugter leje samt rengøring efter skimmelsvamp. Derudover er der konsulentbistand i forbindelse med skolerenoveringer. 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 107.063 kr. for perioden 2007-2010. Grundet puljens karakter er restrådighedsbeløbet på 107.000 kr. overført til stednr. 301085-02, Pulje til projekter 2011-2014 i forbindelse med overførselssagen fra 2011 til 2012. Bevillingen er imidlertid ikke tilpasset dette. Såfremt bevillingen havde været tilpasset hertil, ville anlægsregnskabet have udvist et mindreforbrug på 63 kr.
  

Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes

 

at bevillingen på stednr. 301085-02, Pulje til projekter 2011-2014 bringes i overensstemmelse med overførselssagen fra 2011 til 2012.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.