Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

147. Frigivelse af anlægsbevilling til Holtbjergskolen, renovering af trapibad

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Holtbjergskolen, renovering af trapibad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. renovering af terapibad på Holtbjergskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.
 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301056 Holtbjergskolen - terapibad, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.015.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af terapibadet på Holtbjergskolen.

Renoveringen omfatter udskiftning af sandfiltersystemet til et membranfiltreringsanlæg samt andre mindre reparationer.
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 1.015.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301056, Holtbjergskolen, renovering af terapibad for 2013

 

at beløbet på kr. 1.015.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301056, Holtbjergskolen, renovering af terapibad.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.