Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

144. Evaluering af ny svømmeundervisning i folkeskolen

Sagsnr.: 00.00.00-P19-363-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Evaluering af ny svømmeundervisning i folkeskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det blev på Børne- og Familieudvalgsmøde den 1. februar 2012 besluttet at ny svømmeordning skulle afprøves på forsøgsbasis på et mindre antal skoler, hvorefter erfaringerne skulle evalueres efter et år.

Sagsfremstilling

Sunds Skole og Brændgårdskolen har i efteråret 2012 været med i forsøgsordningen og konklusionen på tilbagemeldningerne er, at det har været et rigtigt godt forløb, som kan anbefales fremover.

 

Begge skolers evaluering vedlægges som bilag.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Herning Svømmeklub afholdt en række planlægningsmøder med afsæt i de indhøstede erfaringer på de to forsøgsskoler og med baggrund heri kan forvaltningen anbefale, at den nye svømmeordning igangsættes med virkning fra 1. august 2013.

 

Udgifterne vil kunne holdes inden for eksisterende budgetter.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til ny svømmeordning med ikrafttræden 1. august 2013.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

  • Evaluering fra Brændgårdskolen
  • Evaluering af svømning 2012 - Sunds Skole
  • Prøve Plan Herning Svømmehal
  • Læreplan for skolesvømningen i Herning Kommune