Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

150. Anlægsregnskab vedr. Fritidsgården, udvidelse og ombygning

Sagsnr.: 82.06.00-P00-18-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Fritidsgården, udvidelse og ombygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Fritidgården, udvidelse og ombygning.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 25. august 2009 og 21. juni 2011 vedr. anlægssag for Fritidsgården, udvidelse og ombygning, sted nr. 514080, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet justeringsarbejder i køkken på grund af AT-påbud, opførelse af krybberumsbygning samt afvandingsprojekt for gårdsplads inkl. belægningsarbejder.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

 

I henhold til Byrådets beslutning af 21. juni 2011, er der tilgået kassen kr. 144.000 ved nedskrivning af rådighedsbeløb og bevilling på sted nr. 514080 i en forventning om et mindreforbrug på anlægsprojektet.

Regnskabet ville have vist et mindreforbrug på kr. 144.303 såfremt beløbet ikke var tilgået kassen. 

Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio.kr.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.