Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

148. Anlægsregnskab vedr. mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet i 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-26-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet i 2012.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling den 28. august 2012 vedr. diverse anlægsarbejder 2012, sted nr. 514097, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet etablering af ramper ved Fristedets SFO samt mindre udbedringer på Søbørnehaven, hvor vinduer, vægbeklædning og skur er blevet malet.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio.kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.